Repertoire

Onderstaande fragmenten zijn opgenomen tijdens verschillende kerkdiensten en zijn dus geen professionele opnames.


Als het leven soms pijn doet – (rustig nummer)

Als het leven soms pijn doet in een tijd van moeite en verdriet, laat me dan merken dat U werkelijk bestaat, dat U mij omgeeft en dat ik terugkijkend kan zien dat U mij gedragen heeft.

Klik hier voor een geluidsopname


Als kinderen van U – (rustig nummer)

Wanneer we samenkomen rond het avondmaal vragen en ontvangen we steun en hoop van U.

Klik hier voor een geluidsopname


Anno Domini – (up tempo)

Want wat mensen ook beweren, ’t is en blijft het jaar des Heren.


Believe like a child – (Engelstalig, Ballad)

Toen ik jonger was kon ik vrij van enige kennis vol vertrouwen geloven, maar ik nu ouder en wijzer ben ben ik uw liefdevolle zorg vergeten. Blijf bij mij Heer, leer mij te leven zoals U dat wilt, leer mij weer te geloven als kind, aan U toe te geven zodat U weer de basis van mijn leven, mijn kracht en mijn inspiratie kunt zijn.


De sterkte van Uw naam – (Nederlandstalig, rustig)

Kijk eens om je heen en zie de gebrokenheid en ellende in deze wereld. Dit is niet hoe God het bedoeld heeft. Het daagt ons uit met alles wat in ons is in Gods handen en voeten op deze aarde te zijn.

Klik hier voor een geluidsopname


Door het water mag je gaan – (dooplied, a capella)

Het water van de doop bezegelt het verbond tussen God en de mens.

Klik hier voor een geluidsopname


Faithful and true – (Engelstalig, swing)

Hoe hoog de berg, hoe diep het dal, hoe breed de rivier ook is, Uw echtheid en Uw trouw zullen mijn hele leven bij mij zijn.

Klik hier voor een geluidsopname


Heer, ik geef mijn hart aan U – (rustig nummer)

Heer, ik geef mijn hart aan U. U bent mijn liefde waard! Ik kan niet leven zonder U. Laat mij niet alleen. O Heer.

Klik hier voor een geluidsopname


Houd mij dicht bij U – (rustig nummer)

U bent mijn doel. U bent mijn hartsverlangen. U bent mijn doel. Houd mij heel dicht bij U

Klik hier voor een video-opname  (YouTube)


I don’t worry – (Engelstalig, up tempo)

Ik hoef mij geen zorgen te maken. Zoals hij de vogels en de vissen voedt, zoals hij de bloemen en het gras kleedt, zo zal hij voor mij zorgen omdat ik een kind van de Vader ben.


I’m gonna keep on singin’ – (Engelstalig, vlotte gospel)

Zingend en roepend blijf ik verkondigen dat Jezus redt. De hele wereld moet het weten dat Jezus redt.

Klik hier voor een geluidsopname


I am your child – (Engelstalig, rustig nummer)

U vertelt mij steeds dat ik op u kan rekenen, maar ik vergeet steeds uw belofte. Steeds weer stel ik U teleur, maar toch blijft U bij mij. U lijkt zo onbereikbaar wanneer ik tot U bid en toch toont U mij uw aanwezigheid; ik ben Uw kind.

Klik hier voor een video-opname  (YouTube)


I have a dream – (Engelstalig, up tempo)

Ik heb een droom, voor de hele mensheid. Dat we de waarheid en waardigheid kunnen weten; Dat vrede op aarde werkelijkheid wordt en dat we op een dag arm in arm zullen staan.

Klik hier voor een geluidsopname


Ik hoor bij U – (rustig nummer)

In tijden van eenzaamheid, verdriet en onzekerheid laat U mij weten dat ik bij u hoor en U over mij waakt.

Klik hier voor een video-opname  (YouTube)


Irish Blessing – (Engelstalig, Ierse zegenwens)

Mag uw reis voorspoedig zijn. Mogen alleen goede dingen op uw pad komen. Mag uw leven veilig zijn
in de palm van Gods hand tot de dag dat wij elkaar terug zien.

Klik hier voor een geluidsopname


Jesus is worthy – (Engelstalig, up tempo)

Jesus is alle lof waardig. Wanneer ik niet meer weet wat te doen, wanneer ik vertwijfeld ben, denk ik aan wat Hij voor mij gedaan heeft, hef mijn handen naar de hemel en Hij laat mij overwinnen.

Klik hier voor een geluidsopname


Kijk naar de kind’ren – (rustig nummer)

Onze kinderen zijn de belofte voor de toekomst en hebben de inzet van ons geloof en onze liefde nodig om de toekomst hoopvol te houden.

Klik hier voor een geluidsopname


Kingdom of Love – (Engelstalig, up tempo)

Wij kunnen bouwen aan Zijn Koninkrijk van liefde door hoop en liefde uit te dragen, in woord en gebaar en ieder bij te staan
die hulp en hoop nodig heeft.

Klik hier voor een geluidsopname


Kom tot de Vader – (rustig nummer)

Kom tot de vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.

Klik hier voor een geluidsopname


Lay up your treasures in heaven – (Engelstalige gospel, a capella)

Alles op aarde is vergankelijk. Beleg alles wat je dierbaar is daarom in de hemel.

Klik hier voor een geluidsopname


Let Him roll – (Engelstalig, swing)

Laat Hem jouw steen wegrollen. Laat Hem jouw last afnemen. Wanneer het leven donker en uitzichtloos is.

Klik hier voor een geluidsopname


Let the peace of God reign – (Engelstalig, rustig)

Vader van leven, wilt U met mijn leven verweven zijn, wilt U in mij zijn, wilt U mij compleet maken. Ik wil van u getuigen. Laat de vrede van God regeren.

Klik hier voor een geluidsopname

Klik hier voor een video-opname  (YouTube)


Like a mighty river – (Engelstalig, rustig)

Soms vraag ik mij af waarom Hij zoveel om mij geeft. Omdat Zijn liefde schijnt als de morgenzon, en Zijn goedheid stroomt als een machtige rivier.Dat geeft mij kracht om door te gaan opdat ik ooit bij Hem thuis mag komen.

Klik hier voor een geluidsopname

Klik hier voor een video-opname  (YouTube)


Maak de wereld beter – (up tempo)

Deze wereld wordt een betere plek als God door ons heen mag werken.

Klik hier voor een video-opname  (YouTube)


Majestic – (Engelstalig, vrolijk)

Heer hoe groot is Uw Naam, de hemelen verkondigen Uw grootheid, oceanen roepen U aan, bergen buigen voor U. Ik sluit mij aan bij het lied van de aarde en prijs Uw Naam.

Klik hier voor een geluidsopname


Name above all names – (engelstalig, rustig)

Ik kan U nooit voldoende prijzen en danken voor alles wat U voor mij gedaan heeft. Grootste van alle namen, Heer van de schepping, Koning van koningen, laat mij Uw naam prijzen.


Niet één – (rustig)

Er is plaats in het hart van de Vader en Zijn liefde zal blijven bestaan.
Want geen dochter wordt door Hem verlaten, geen zoon laat Hij gaan,
niet één!

Klik hier voor een geluidsopname

Klik hier voor een video-opname  (YouTube)


No darkness – (Engelstalig, slow ballad)

Soms lijkt het of God een spel met onze levens speelt en we begrijpen niet wat Hij ons aandoet. Toch is Hij er steeds voor je wanneer je besluit Hemte vertrouwen. Want er is geen duisternis in Hem en geen schaduw om Hem heen.


Nooit was er een nacht- (vrolijk)

Laten we de Heer prijzen voor zijn grote daden en met name het leven en sterven van zijn Zoon.


Onze Vader – (rustig nummer)

Het Onze Vader op muziek gezet.

Klik hier voor een geluidsopname


Op U vertrouw ik – (swing)

Door alle tijden en in elke situatie bent U trouw en blijft altijd dezelfde. U bent constant en betrouwbaar. Dus in alles wat ik doe wil ik ook trouw aan U zijn.

Klik hier voor een video-opname  (YouTube)


Praise His holy Name – (Engelstalig, up tempo)

Laat hemel en aarde zich verheugen. Laat de bergen en landen, zon en maan, jong en oud Zijn Naam prijzen. Laat iedereen Zijn heilige Naam prijzen.

Klik hier voor een geluidsopname


Safe forever – (Engelstalig, Ballad)

Verhaal van de verloren zoon, omgezet in beurtzang tussen zoon en vader.


Santo – (Spaanstalig, Gedragen)

Heilig, heilig. Mijn hart aanbid u. Mijn hart wilt u zegenen. Heilig is de Heer.


Uw Woord – (Nederlandstalig, rustig)

Naar Psalm 119:105
Uw woord zal mijn gids zijn en mijn pad verlichten.


Wees een licht – (up tempo)

Jezus is het licht in de duisternis. Laat het licht van binnen
nu maar stralen om je heen. Laat zijn glorie zien. Laat het licht van Jezus zien. Wees een licht.

Klik hier voor een geluidsopname

Klik hier voor een video-opname  (YouTube)


Wij zijn verbonden – (Gedragen)

Al eert een ieder God op zijn eigen wijze en zijn wij hen vaak niet eens, wanneer wij ons open stellen zal Hij ons alle verenigen in hoe wij Hem eren, verbonden door Zijn geest..


You have called us – (vlot nummer)

Uit het donker hebt U mij in Uw schitterend licht geroepen en mogen wij ons verheugen in Uw kracht. Iedereen is welkom in uw omarming.


You raise me up – (ballad)

U tilt me op, zodat ik op bergen kan staan. U tilt me op, om stormige zeeën te bewandelen
Ik ben sterk, wanneer ik op uw schouders zit.  U tilt me op tot meer dan wat ik kan zijn.

Klik hier voor een geluidsopname

Om de fragmenten te beluisteren kan het zijn dat u Windows Media Player nodig heeft. Deze kunt u gratis downloaden via onderstaande link.

Windows Media Player downloaden